POZIV ZA DODJELU NAGRADE AMFORAPrema Programu rada i Pravilniku o dodjeli nagrada Amfora, Turistička zajednica Općine Fažana Vas poziva da nam uputite prijedlog za ovogodišnju dodjelu nagrada Amfora.

Nagrade se dodjeljuju pojedincu, tvrtkama i /ili ustanovama za izuzetan doprinos na području marketinških aktivnosti u turizmu Općine Fažana, posebno na području unapređenja proizvoda i turističke promocije. Nagrade se dodjeljuju ciljem i u funkciji motiviranja privatnog i javnog sektora za poboljšanje kvalitete, promocije destinacije i poticanje uvođenja inovacija te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji Općine Fažana.
Nagrade se dodjeljuju pojedincima, odnosno tvrtkama ili ustanovama koje djeluju u turizmu ili u interesu turizma Općine Fažana.

 

Pravilnik o dodjeli nagrade Amfora

Poziv za dodjelu nagrade Amfora