SKANDEL NADA

  • SKANDEL NADA
  • Dragonja 56, Valbandon
  • 52212 Valbandon
  • Owner's name: Nada Skandel