Ostala događanja

BOŽIĆNI KONCERT

06.01.2014 17:00

17,00, Crkva Sv. Kuzme i Damjana

Božićni koncert u Crkvi Sv. Kuzme i Damjana u organizaciji župe Sv. Kuzme i Damjana u izvedbi:

Župnog zbora Sv. Kuzme i Damjana, Fažana

Zbor Zajednice Talijana, Galižana