Ostala događanja

Cvjetnica

14.04.2019 10:00

10,00
Crkva Sv. Kuzme i Damjana

Blagoslov maslinovih grančica i procesija od crkve Gospe Karmelske