Koncerti klasične glazbe

Fažanski sutoni

19.07.2021 21,30

21,30 Crkva Sv. Kuzme i Damjana

Marija Ticl, sopran
Sandro Vešligaj, glasovir

Festival klasične glazbe Fažanski sutoni ciklus je komornih koncerata koji svojom jednostavnošću i
nenametljivošću ispunjava sakralni prostor odabranim glazbenim programima i promiče glazbenu umjetnost i
kulturu te potiče stvaralaštvo i promicanje mladih akademskih istarskih glazbenih talenata

 

Skip to content