Kultura i tradicionalna događanja

FÊTE DE LA MUSIQUE

21.06.2014 21:00 - 00:00

20,30, crkva Sv. Kuzme i Damjana

Koncert klasične glazbe povodom Svjetskog dana glazbe

MASSIMILIANA BRAJKOVIĆ,klavir
VESNA IVANOVIĆ OCVIRK, klavir