Kultura i tradicionalna događanja

IZLOŽBA

05.07.2010 19:00

19,00 sati
Keramička izložba Doma za starije i nemoćne osobe  „ Alfredo Štiglić “ Pula
Fažana, Turistička zajednica