Kultura i tradicionalna događanja

MALI KREATIVCI 4

24.08.2013 09:00

Fažana, fažanska riva

9,00

Likovna manifestacija za djecu. Natjecanje u crtanju na zadanu temu te zabava uz animatore i kreativne radionice

 

PRIJAVE:  Turistička zajednica Općine Fažana
tel.: +385 (0)52 383 727
e-mail: info@infofazana.hr