Kultura i tradicionalna događanja

MORE NA STOLU


28.06.2009 20:00

MORE NA STOLU

Fažana, fažanska riva

Simbol Fažane, riba sardela… stalni je izazov za nove susrete na fažanskoj rivi, na malome trgu, u restoranu, konobi. Uz sardelu, evo i druge ribe što će obogatiti darove mora na stolu, sve kroz tradiciju i nove recepte pripremanja raznolikih jela.
Posebno su privlačni programi kulinarske priprema sardela na 100 načina, gdje do izraza dolaze maštovitost i umijeće, kada iz jednostavnosti proizlazi raskoš dobroga teka. Degustacija ribe u Fažani pravo je mjesto za nove susrete i nove spoznaje.
Tom prilikom upriličuje se i postav novokreirane skulpture u Parku sardela.

Skip to content