Kultura i tradicionalna događanja

“NE SAMO STAKLO – NO SOLO VETRO” – IZLOŽBA

19.07.2010 21:00

21,00
Morena Andačić – samostalna izložba likovnih djela
Fažana, Turistička zajednica