Kultura i tradicionalna događanja

Pretapanje-morerijeka

25.07.2009 21:00

Pretapanje-morerijeka

Kazališna predstava
Izvedba: Udruga FERR, Pula
Fažanska riva