Kultura i tradicionalna događanja

Priče s fažanske rive

02.06.2019

Suvremena vizura klasične glazbe maestra Antonija Smareglie- postavljanje umjetničkih klupa uz prigodni program

Program:
Svečano otvorenje

Kulturni program:
– Iinterpretacijsko vođenje studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Facolta’ di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali o Antoniju Smaregli i njegovom stvaralaštvu
–  Izvođenje djela Antonija Smareglie
Akademski mješoviti zbor Muzičke akademije u Puli – A.Smareglia: „Himna brodograditeljima“           Reintrepetacija djela Antonija Smareglie na glasoviru: Vedran Šilipetar i Simone Mocenni
Autorsko predstavljanje postavljenih klupa