Ostala događanja

Promenadni koncert OKUD Istre

23.07.2020 21,00

Trg Sv.Kuzme i Damjana, Fažana

Nastup harmonikaškog  orkestra Stanko Mihovilić, Pula