Ostala događanja

Promenadni koncert OKUD Istre

26.07.2019

Trg Sv.Kuzme i Damjana, Fažana

Nastup harmonikaškog  orkestra Stanko Mihovilić, Pula