Ostala događanja

Promenadni koncert

28.07.2018

21,00  Trg Sv.Kuzme i Damjana, Fažana

OKUD Istra – Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilović

dirigent: Julian Grgorović
program: skladbe popularnijeg žanra – pop, latino, rock standardi,medley