Ostala događanja

Titovi dani u Fažani

09.05.2020

manifestacija s ciljem očuvanja uspomene na boravak Josipa Broza Tita u Fažani.

Organizator: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Tito Fažana