S.M. Korvette Fasana

Austrougarska ratna mornarica je ulagala u znanstveno-istraživacka putovanja i školska putovanja svojim jedrenjacima. Osim nekolicine brodova koji su plovili svijetom, skupljali razna iskustva te širili vijest o carskoj i kraljevskoj monarhiji, jedan je prelijepi jedrenjak s
parnim strojem svijet upoznavao s imenom Fažane. Bio je to trojarbolni drveni brod imena „Fasana“. Izgrađena i porinuta u tršćanskom brodogradilištu sa svojih 70-ak metara dužine i deplansmanom od 2500 t, pružala je utoćište za 256 članova posade i 18 časnika. Prvoga dana mjeseca rujna1891. krenula je iz Pule preko Alžira i Gibraltara te polovicom studenoga pristala u Rio de Janeiro. Nakon Montevidea, Punta Arenasa i Valparaisa, 23.travnja 1892. godine stiže u San Francisco. Na putu iz Amerike prema Havajima umire kapetan
Schweisgut i sahranjuju ga u Honoluluu. S novim zapovjednikom, kapetanom Juliusom Ripperom, nastavlja se plovidba preko Japana, gdje preživljava susret s tajfunom, Hongkonga, Singapura i Sri Lanke, da bi u siječnju 1893. uplovili u Adenski zaljev. U Pulu uplovljava 14. veljače 1893.godine. Preplovila je svjetska mora i oceane u šest navrata, od srpnja 1871. do ožujka 1895. godine, a u aktivnoj službi ostala je još dvije godine. Nakon toga je prenamjenjena u hulk i služi kao školski brod za izobrazbu specijalnih diverzanata. Od 1902. mijenja joj se ime u „Gamma“ i služi također kao školski brod za polagače morskih mina i telegrafist.

Skip to content