Tragovi ostalih sakralnih objekata

TRAGOVI SAKRALNOG OBJEKTA
Godine 1986.- 88. na lokalitetu Vela Boška, u Valbandonu, istraženi su temelji jednobrodne ranosrednjovjekovne crkve s poligonalnom apsidom s vanjske strane. Nastala je na ostacima antičkog naselja ruralnog tipa (villa rustica). Bogato otkriće predromaničkog kamenog namještaja datira ovo nalazište od kraja VI. do približno X . stoljeća.

OLTARNA PREGRADA IZ VIII. STOLJEĆA
U Valbandonu, na području rimske gospodarske vile, krajem VI. stoljeća izgrađena je ranokršćanska kapelica sv. Pelegrina s poligonalnom apsidom. Unutar kapelice bila je smještena i predromanička oltarna pregrada čiji su se dekorativni kameni elementi još djelomično sačuvali. Ova pregradna kamena ploča ukrašena je karakterističnim pleternim reljefom iz kasnog VIII. stoljeća.
Zbog svojih stilskih vrijednosti, oltarna pregrada bila je dio reprezentativne sakralne izložbe «HRVATI – KRŠĆANSTVO, KULTURA, UMJETNOST» koja je 1999. godine bila postavljena u galeriji «Salone Sistino» u Vatikanskim muzejima.

Skip to content