Rimska centurijacija

Centurijacija je bila postupak katastarske podjele zemlje na pravilne čestice, a tragovi su vidljivi i danas, na dijelu biciklističke staze 301 u Fažani.