Plaćanje boravišne pristojbe

Plaćanje boravišne pristojbe u paušalu – registrirani iznajmljivači privatnog smještaja

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, svi iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu.
Paušalni iznos plaća se za svaki osnovni krevet sukladno propisima o pružanju usluga u domaćinstvu, dok su dopunski (pomoćni) kreveti oslobođeni od obveze plaćanja boravišne pristojbe. Boravišna pristojba u paušalnom iznosu plaća se u tri jednaka obroka s datumima dospijeća: 31.7.; 31.8.; 30.9.
Iznimno, kada se rješenje o odobrenju i o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donose tijekom godine, obaveze se utvrđuju na sljedeći način (NN 92/09 i NN110/16):
a) ukoliko se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodi PRVI PUT:
– do 31. srpnja – plaća se puni paušalni iznos za tekuću godinu
– do 31. kolovoza – plaćaju se dvije trećine paušalnog iznosa za tekuću godinu
– do 30. rujna – plaća se jedna trećina paušalnog iznosa za tekuću godinu
b) ukoliko se rješenje o PRESTANKU ODOBRENJA za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodi:
– do 30.lipnja – ne plaća se paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
– do 31.srpnja – plaća se jedna trećina iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
– do 31. kolovoza – plaćaju se dvije trećine paušalnog iznosa za tekuću godinu
– nakon 31. kolovoza – plaća se puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu

 

Podatci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH – TZO Fažana
IBAN za uplatu boravišne pristojbe: HR3810010051761904740
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača-šifra objekta u eVisitoru