Plaćanje turističke pristojbe

Sukladno Zakonu o turističkoj (dosadašnja boravišna pristojba), iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju turističku pristojbu :

 1. Plaćanje turističke pristojbe u paušalu – registrirani iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju paušal sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi.
  Paušalni iznos plaća se za svaki krevet (glavni i pomoćni) sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Turistička pristojba u paušalnom iznosu plaća se u tri jednaka obroka s datumima dospijeća: 31.7.; 31.8.; 30.9.
  Iznimno, kada se rješenje o odobrenju i o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donose tijekom godine, obaveze se utvrđuju na sljedeći način (NN 92/09 i NN110/16):
  a) ukoliko se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodi PRVI PUT:
  – do 31. srpnja – plaća se puni paušalni iznos za tekuću godinu
  – do 31. kolovoza – plaćaju se dvije trećine paušalnog iznosa za tekuću godinu
  – do 30. rujna – plaća se jedna trećina paušalnog iznosa za tekuću godinu
  b) ukoliko se rješenje o PRESTANKU ODOBRENJA za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodi:
  – do 30.lipnja – ne plaća se paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
  – do 31.srpnja – plaća se jedna trećina iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
  – do 31. kolovoza – plaćaju se dvije trećine paušalnog iznosa za tekuću godinu
  – nakon 31. kolovoza – plaća se puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
  Turistička pristojba (dosadašnja boravišna pristojba) za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  Plaćaju turističku pristojbu po krevetu 350,00 kn paušalno
 2. Plaćanje turističke pristojbe po noćenju –  Pravna osoba i fizička osoba obrtnik koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu i pružaju usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma naplaćuju turističku pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge.
  Pravna i fizička osoba iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona obvezne su turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju, s rokom dospijeća od sedam dana.
  Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (po noćenju po osobi) iznosi:
  RAZDOBLJE
  1.4. – 30.9.              1.10. – 31.3.
  10,00 kn                   7,00 kn

Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu
Djeca od 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%

Podatci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH – TZO Fažana
IBAN za uplatu boravišne pristojbe: HR3810010051761904740
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača-šifra objekta u eVisitoru

Zakon o turističkoj pristojbi
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
Odluka o visini turističke pristojbe_Istarska županija_2020
Odluka o visini turističke pristojbe_Istarska županija _2021