Plaćanje turističke članarine

Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) .”(1)Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. ovoga Zakona.

(3) Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(5) Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

(6) Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.”

Turistička članarina putem Obrasca TZ 2  podnosi se Poreznoj upravi (nadležna je Porezna uprava prema mjestu prebivališta).

Podatci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun RH – TZO Fažana
IBAN za uplatu Turističke članarine: HR5410010051761927150
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

 

TZ2 obrazac

Uputa u vezi popunjavanja obrazca TZ2 za 2021.godinu

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik_Turistička članarina_2020

Dopuna Pravilnika o Turističkim članarinama 2020

 

Skip to content