Pravni okvir

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma – na snazi od 1.1.2009. do 31.12.2019. – uređuje se sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma – na snazi od 1.1.2020. – uređuje se sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja po modelu destinacijske menadžment organizacije.

Zakon o turistickim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 2020

Zakonom o turističkoj pristojbi – na snazi od 30.5.2019. – uređuje se obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe, rokovi i način naplate i uplate turističke pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe. Ovim se Pravilnikom propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Istarske županije”, primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke.

Odluka o visini turističke pristojbe_Istarska županija_2020

Zakonom o boravišnoj pristojbi  – na snazi od 6.3.2014. do 29.5.2019. – uređuje se obveza plaćanja boravišne pristojbe, način uređivanja visine boravišne pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.
Uredba o visini boravišne pristojbe za 2019. godinu

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama  – na snazi od 1.1.2017. do 31.12. 2019. – uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama – na snazi od 1.1.2020. – uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakon o clanarinama u turistickim zajednicama 2020

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređuju se način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovaca i putnika u vezi s tim ugovorima.