Pravni okvir

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma uređuje se sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Zakonom o boravišnoj pristojbi uređuje se obveza plaćanja boravišne pristojbe, način uređivanja visine boravišne pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.
Uredba o visini boravišne pristojbe za 2019. godinu

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređuju se način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovaca i putnika u vezi s tim ugovorima.