Fažana Media Festival

Sukladno Zakonu o radu turističkih zajednica i donošenju Programa rada, Turistička zajednica Općine Fažana objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa za 2019. godinu

za organizaciju i promociju Fažana Media Festivala

Prijave programa podnose se (poštom ili osobno) u zatvorenoj koverti na adresu: Turistička zajednica Općine Fažana, 43. istarske divizije 8, 52212 Fažana i to na posebnom obrascu.
Javni poziv otvoren je od 29.7.2019. Rok za podnošenje prijava je do 31. 8. 2019. godine.

Potrebne obrasce za prijavu možete pregledati/preuzeti:

Upute za predlagatelje

Obrazac natječaja 2019

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

Izjava o nepostojanju duga