Fažansko kulturno ljeto 2019.

Sukladno Zakonu o radu turističkih zajednica i donošenju Programa rada, Turistička zajednica Općine Fažana objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje  programa za 2019. godinu

 

  1. Programi kao dopuna postojećim manifestacijama/programima (popis i kraći opis postojećih programa dostupan je na web stranicama www.infofazana.hr , događanja
  2. Novi sadržaji za obogaćenje Fažanskog kulturnog ljeta Turističke zajednice Općine Fažana.

 

Prijave programa podnose se (poštom ili osobno) u zatvorenoj koverti  na adresu: Turistička zajednica Općine Fažana, 43. istarske divizije 8, 52212 Fažana i to na  posebnom obrascu  koji se može podići na gore navedenoj adresi ili na internet stranici www.infofazana.hr

Obrazac natječaja 2019

Izjava o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova

Upute za predlagatelje

Dodijeljena sredstva_Fažana kulturno ljeto 2019