Zdravstvena zaštita turista

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.
Turisti također mogu koristiti i usluge privatnih doktora i zubara gdje plaćaju punu cijenu za sve medicinske usluge.

+385 (0)52 521 098 – Ambulanta Titova riva 9, Fažana
Ponedjeljak, četvrtak: 13:00-20:30
Utorak, srijeda, petak: 7:00-14:30

+385 (0)52 520 053 – Zubar, Titova riva 9, Fažana

+385 (0)52 376 500 – Bolnica, Zagrebačka 30, Pula

+385 (0)52 521 098 – Ljekarna Titova riva 9, Fažana
Ponedjeljak – petak: 7:00-20:00
Subota: 7:30-14:00
+385 (0)52 222 551 – Dežurna ljekarna 0-24 Giardini 14, Pula

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u Umagu, Poreču, Rovinju, Labinu i Puli u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.
Pula
01.06. – 30.06. Ponedjeljak – subota: 10:00 – 18:00
01.07. – 31.08. Ponedjeljak – nedjelja: 09:00 – 21:00
+385 (0)52 210 805

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Zagrebačka 30.
Opća bolnica Pula, Objedinjeni hitni bolnički prijem na lokaciji Aldo Negri 6, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti: interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine.
Opća bolnica Pula na lokaciji Zagrebačka 30, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti:
infektologije, psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, pedijatrije i ginekologije.
Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Istarskih domova zdravlja – IDZ