Zdravstvena zaštita turista

Županijske zdravstvene ustanove temeljem ugovornih obveza s HZZO-om pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Istarske županije. U slučaju potrebe za neodložnom medicinskom pomoći, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici uz uvjet da imaju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.
Turisti također mogu koristiti i usluge privatnih doktora i zubara gdje plaćaju punu cijenu za sve medicinske usluge.

+385 (0)52 521 098 – Ambulanta Titova riva 9, Fažana
Ponedjeljak, četvrtak: 13:00-20:30
Utorak, srijeda, petak: 7:00-14:30

+385 (0) 52 506 872 – Ambulanta Braće Ilić 13, Fažana
Parni datumi ujutro: 7:30 – 13:00
Neparni datumi poslijepodne:  13:30 – 19:00

+385 (0)52 520 053 – Zubar, Titova riva 9, Fažana

+385 (0)52 376 500 – Bolnica, Santoriova 24A, Pula

+385 (0)52 521 098 – Ljekarna Titova riva 9, Fažana
Ponedjeljak – petak: 7:00-20:00
Subota: 7:30-14:00

+385(0)52 443 507 – Ljekarna Fažanska cesta 84, Valbandon, Fažana
Ponedjeljak – petak: 7:00-21:00
Subota: 7:30-15:00

+385 (0)52 222 551 – Dežurna ljekarna 0-24 Giardini 14, Pula

Dodatne ordinacije opće medicine, tzv. turističke ambulante organiziraju se tijekom ljeta u Umagu, Poreču, Rovinju, Labinu i Puli u glavnim zgradama ispostava IDZ-a. U njima pacijent uslugu može dobiti na temelju putnog ili privatnog osiguranja, ili uslugu mora platiti.
Pula
+385 (0)52 210 805

Vikendom i praznikom dežuraju pedijatrijska i ginekološka ambulanta u Općoj bolnici Pula, Santoriova 24A.
Opća bolnica Pula, Objedinjeni hitni bolnički prijem na lokaciji Santoriova 24A, Pula zbrinjava hitna stanja iz djelatnosti: interne medicine, kirurgije, neurologije, laboratorija, radiološke dijagnostike i transfuzijske medicine.
iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, infektologije i psihijatrije, laboratorijske, transfuzijske i radiološke dijagnostike.
Bolničke službe koje NE pružaju uslugu hitnih pregleda: dermatovenerologija, fizikalna medicina, nuklearna medicina, patologija i citologija.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici OB Pula.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na web stranici Istarskih domova zdravlja – IDZ

Zdravstvene usluge turistima u javnim ustanovama u Istarskoj županiji 

Skip to content