Ostala događanja

Fažani s ljubavlju

Fažani s ljubavlju

07.09.2019

Dani srpske kulture

Fažana Media Fest

Fažana Media Fest

13.09.2019 - 22.09.2019

1. međunarodni multimedijalni novinarski festival

Vladimir skate film festival 2019

Vladimir skate film festival 2019

26.09.2019 - 29.09.2019

Filmski program