EU projekti

Turistička Zajednica Općine Fažana u 2019. godini prijavila je na natječaje FLAG Istarska batana sljedeće projekte:

  1. “Ča ribari znaju” -natječaj Mjera 1.1.2. Potpora organizaciji kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko naslijeđe i tradiciju u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
  2. “Eko Fažana 2020” – natječaj Mjera 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
Ča ribari znaju

Ča ribari znaju

Naziv Projekta Ča ribari znaju Kratki opis Projekta Dugoročna svrha Projekta je poticanje održivog razvoja ribarstva, povećanje konkurentnosti ribara njihovim povezivanjem s ugostitelja ...
Eko Fažana 2020

Eko Fažana 2020

Naziv Projekta Eko Fažana 2020 Kratki opis Projekta Svrha Projekta je senzibilizirati javnost o stanju morskog okoliša kao i negativnom utjecaju čovjeka na biljni i životinjski svijet ...
Skip to content