Sportska i rekreativna događanja

Junior Mix Denmark

Junior Mix Denmark

14.07.2020

nastup danske grupe gimnastičara

Jug na dva kotača-Loborika

Jug na dva kotača-Loborika

12.09.2020

Loborika (Marčana)

Jug na dva kotača-Pula

Jug na dva kotača-Pula

27.09.2020

Pula