Sakralna baština

Na tekovinama antike i kasne antike razvio se srednjovjekovni život Fažane i okolice. O tom razdoblju, posebice onom najranijem, ne zna se mnogo, no, sa sigurnošću se može reći da je kršćanstvo na ovim prostorima u ranom srednjem vijeku bilo duboko ukorijenjeno. Tome su svjedoci brojni ostaci sakralnog graditeljstva.

Crkve na području Fažane i Valbandona

Crkve na području Fažane i Valbandona

ŽUPNA CRKVA SV. KUZME I DAMJANA, smještena je na trgu, u blizini obale. Barokizirana, jednobrodna gotička građevina s pravokutnim svetištem i sakristijom. Na pročelju je sačuvan gotički ...
Tragovi ostalih sakralnih objekata

Tragovi ostalih sakralnih objekata

TRAGOVI SAKRALNOG OBJEKTA Godine 1986.- 88. na lokalitetu Vela Boška, u Valbandonu, istraženi su temelji jednobrodne ranosrednjovjekovne crkve s poligonalnom apsidom s vanjske strane. ...
Restauracija umjetnina

Restauracija umjetnina

Restauracija umjetnina: Ministarstvo kulture RH, Župa Sv. Kuzme i Damjana, Općina Fažana i Turistička zajednica Općine Fažana

Oltar Gospe od krunice (drvo, rezbareno, ...
Skip to content