Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Eko Fažana 2021

Naziv Projekta
Eko Fažana 2021

Kratki opis Projekta
Svrha Projekta je senzibilizirati javnost o stanju morskog okoliša kao i negativnom utjecaju čovjeka na biljni i životinjski svijet podmorja te unaprijediti već postojeću tradiciju održavanja eko akcija na fažanskom akvatoriju uvođenjem edukativnih i zabavnih aktivnosti u samu manifestaciju prikupljanja otpada te dodatne eko aktivnosti tijekom godine. Edukativni sadržaji obuhvatit će radionice s djecom vrtićke dobi, nižih i viših razreda osnovne škole, ali i s odraslim lokalnim stanovništvom i turistima. Projekt ima posebnu odgojnu i društveno korisnu vrijednost u podizanju ekološke svijesti svih korisnika mora za očuvanje i zaštitu okoliša, mora i podmorja. Kontinuiranim provođenjem aktivnosti projekta štite se morski resursi i okoliš čime se suzbija degradacija morskih eko sustava dovodeći do očuvanja ribljeg fonda. Dugoročno, projektom se želi stvoriti pozitivno okruženje identiteta Fažane kao malog ribarskog mjesta koje je svjesno važnosti zaštite okoliša i očuvanja biljnih i životinjskih staništa specifičnih za ovo područje.

Ciljevi Projekta
Promicanje održivog razvoja sa svrhom postizanja ekonomske dobrobiti lokalne sredine, a da se pritom ne kompromitiraju prirodni i kulturni resursi, već osiguraju sve vrijednosti područja i budućim generacijama kroz kontinuirano provođenje edukacija i akcija čišćenja podmorja i priobalja što doprinosi očuvanju morskih resursa i smanjuje se degradacija ekosustava/staništa.
Unapređenje procesa zaštite okoliša i podizanje ekološke svijesti – Edukacija predstavlja bitan dio ovog Projekta. Namijenjena je lokalnom stanovništvu (svim dobnim skupinama) i turistima, a izuzetno je važno da se provodi s gotovo najrelevantnijim obrazovno-istraživačkim institucijama koje se bave procesom zaštite okoliša na području Južne Istre.
Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja – Jedan od bitnih postavljenih ciljeva aktivnosti projekta Eko Fažana 2021. je smanjenje otpada u podmorju i priobalju. Stoga ćemo zajedno s Partnerom, ali i lokalnim stanovništvom održati eko akciju čišćenja podmorja fažanske luke i obližnjih plaža, dok će djeca dječjih vrtića učenici i osnovne škole kroz djelovanje eko patrola dva mjeseca prikupljati otpad s priobalja.

Očekivani rezultati Projekta
Po završetku Projekta očekujemo čišće podmorje fažanske luke i obližnjih plaža te čiste plaže i priobalje na području Općine Fažana. Sav prikupljen otpad bit će selektiran i propisno odložen, dok će otpad sa plaža biti i evidentiran i analiziran u skladu s metodologijom Europske unije. Dio prikupljenog otpada ponovno će se uporabiti kroz kreativne radionice učenika osnovne škole.

  • veća svijest o važnosti zaštite okoliša i očuvanja biljnih i životinjskih staništa – izrada 150 eko slikovnica „Eko dupini“, 3 tekstilne didaktičke slikovnice, održavanje 7 edukativnih radionica
  • čišće podmorje fažanskog kanala – vađenje cca 2 kubika otpada iz mora u zoni fažanske luke i plaža
  • smanjenje količine opušaka na plažama – podjela 10.000 ekoloških pepeljara za plažu
  • smanjenje nerazgradivog otpada i očuvanje ugroženih vrsta Jadrana – postavljanje 4 tabele o ugroženim vrstama Jadrana i 4 edukativnih tabelama o štetnosti nerazgradivog otpada u moru, podjela platnenih vrećica mještanima i turistima
  • veće selektivno odvajanje i reciklaža otpada – dio prikupljenog otpada koristit će se kao repro materijal za kreativne radionice

 

Partneri i suradnici Projekta

Partneri: Turistička Zajednica Općine Fažana, Pomorsko športsko ribolovno društvo “Sardela” Fažana

Suradnici: DV Sunce, Fažana; Dječji vrtić More, Valbandon; Osnovna škola Fažana, Fažana; Komunalac Fažana; JUNP Brijuni; Centar za istraživanje mora Instituta Ruđera Boškovića u Rovinju; Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Inspektori za zaštitu prirode Državnog inspektorata RH.

Vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost projekta „Eko Fažana 2021“ iznosi 75.469,67 kn, od čega je 69.012,17 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe Projekta:
Do kraja prosinca 2021.godine

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Skip to content