Kulturna i prirodna baština

 

U Fažani treba zaviriti u labirint malih trgova i uličica, osluhnuti ritam svakodnevice s mirisima kuhinje. Kameno gnijezdo na obali, Fažana na svakome koraku pripovijeda o tisućljetnim zavičajnim vrednotama.

Sakralna baština

Sakralna baština

Na tekovinama antike i kasne antike razvio se srednjovjekovni život Fažane i okolice. O tom razdoblju, posebice onom najranijem, ne zna se mnogo, no, sa sigurnošću se može reći da je ...
Fažana u kronici vremena

Fažana u kronici vremena

Povijest mediteranskih gradova i gradića često izvire iz mitopoetskih zapisa i predaja. Priča o Argonautima, mitskim pomorcima koji su bježeći sa Zlatnim runom sa Crnoga mora Dunavom uzvodno ...
Tradicija i suveniri

Tradicija i suveniri

Probuditi maštu i biti kreativan, kroz umjetnost otkriti nove kutove gledanja ljepote prirode, tradiciju i baštinu Istre. ...
Dragulji starogradske jezgre

Dragulji starogradske jezgre

Batana je barka osebujan izgleda, jedan od simbola istarskog i dalmatinskog ribarstva. Batana je staro plovilo, najčešće dužine od 4 do 5,5 m. Osnovna karakteristika ove barke i barčice: ...
Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Brijuni oaza je veličanstvenog sklada čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta. Na Brijunima je upisano gotovo 700 vrsta raslinja, oko 250 vrsta ptica, dok blaga mediteranska ...
Valbandon na spoju izvora i mora

Valbandon na spoju izvora i mora

Ušća stalnih ili povremenih vodotoka u more biološki su vrlo produktivna mjesta. Na tom kontaktu slane i slatke vode formira se nekoliko staništa u kojima nalazimo veliki broj biljnih i ...
Autohtone biljke

Autohtone biljke

Maslina Maslina, istarski ulika (latinski naziv, olea europea) ima plodove tamnozelene do crne boje od kojih se proizvodi maslinovo ulje te je rado viđeno na stolovima carstva, svakog ...
Skip to content