Iznajmljivači privatnog smještaja

Informacije za iznajmljivače privatnog smještaja

Podsjetnik za iznajmljivače

Podsjetnik za iznajmljivače

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je sljedeće: • Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja ...
Plaćanje turističke pristojbe

Plaćanje turističke pristojbe

Sukladno Zakonu o turističkoj (dosadašnja boravišna pristojba), iznajmljivači privatnog smještaja plaćaju turističku pristojbu : Plaćanje turističke pristojbe u paušalu – registrirani ...
Plaćanje turističke članarine

Plaćanje turističke članarine

Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) ."(1)Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ...
Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja

Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja

Iznajmljivači su obavezni plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti iznajmljivanja u paušalnom iznosu (pružatelji usluga u domaćinstvu) prema dobivenom Rješenju i uputama nadležne ...
Obavijesti

Obavijesti

Rekategorizacija i produženje roka važenja privremenih rješenja Iznajmljivači koji su Rješenja o kategorizaciji (Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga) ishodili u razdoblju od ...
Skip to content