eVisitor – informacijski sustav za prijavu i odjavu gosta

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Hrvatska turistička zajednica je, zajedno sa sustavom turističkih zajednica i ostalim dionicima, izradila informacijski sustav eVisitor s ciljem pojednostavljivanja samog procesa prijave i odjave turista te nadzora nad uplatom boravišne pristojbe. U Narodnim novinama br. 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim je sustav eVisitor propisan kao centralno mjesto prijave i odjave turista, naplate boravišne pristojbe i statističkog upravljanja podacima o obveznicima i turistima.
Obaveza korištenja sustava od strane obveznika prijave i odjave i turističkih zajednica započinje 01. siječnja 2016. godine te se nakon toga datuma ukidaju alternativni načini prijave i odjave. Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) prestaje važiti Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (NN 113/09). Navedeno znači da od 01. siječnja 2016. godine prijava putem web stranice www.prijavaturista.com više nije  moguća, kao ni prijava putem tiskanih prijavnica – Obrazac 1 i Obrazac 8a, te bilo koji drugi alternativni načini prijave i odjave, već isključivo putem sustava eVisitor (Članak 4., Stavak 2. Pravilnika NN 126/15).

Čemu služi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista?
• Prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske.
• Vršenju prijava i odjava gostiju od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta.
• Obračunu i kontroli naplate boravišne pristojbe.
• Obradu i analizu podataka te izvještavanje u statističke svrhe.
• Međusobnoj suradnji tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća.

 

Skip to content