Kampovi i turistička naselja

BI VILLAGE

BI VILLAGE

Dragonja 115
52212 Valbandon

Telefon: +385 (0)52 300 300
E-mail: info@bivillage.com

PINETA

PINETA

Perojska cesta 41
52212 Fažana

Telefon: +385 (0)52 521 884
E-mail: pineta@brijunirivijera.hr

BI VILLAGE

BI VILLAGE

Dragonja 115
52212 Valbandon

Telefon: +385 (0)52 300 300
E-mail: info@bivillage.com