Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Fažana uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

 

Što je pravo na pristup informacijama?

Što je pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i ...
Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ako želite doći do informacije koja Vam je potrebna, svoje pravo možete ostvariti na sljedeći način. 1. Provjerite je li informacija već javno objavljena na Internet stranici tijela javne ...
Službenik za informiranje

Službenik za informiranje

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Fažana pisanim putem ili telefonom na broj: 052/383 727. Ako se podnosi pisani zahtjev pisanim putem, ...
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu Godišnje izvješće o provedbi ...
Skip to content