Valbandon na spoju izvora i mora

Ušća stalnih ili povremenih vodotoka u more biološki su vrlo produktivna mjesta. Na tom kontaktu slane i slatke vode formira se nekoliko staništa u kojima nalazimo veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Sa strane mora, na obalnom rubu, nalaze se livade sredozemnih grmastih slanjača i caklenjača u čijem se sastavu ističu zeljasta caklenjača (Salicornia europaea) i grmolika caklenjača (Arthrocnemum fruticosum). Rubove bočatih voda obrasta brojno trava slanuška (Puccinellia festuciformis), a ponegdje veća područja pokriva trska (Phragmites australis). Na mjestima gdje u smjeru kopna prestaje pojas vegetacije caklenjača, a koja ljeti ostaju na suhom, stanište je jesenske mrižice (Limonium serotinum) i modrikastog pelina (Artemisa caerulescens), a često su prisutni i buseni primorskog sita (Juncus maritimus), obalni zvjezdan (Aster tripolium) te primorska pepeljuga (Halimione portulacoides).

Nad vodom ćemo vidjeti kako lete vretenca (Odonata), a u proljeće sresti poneku žabu i bjeloušku (Natrix natrix). Od ptica često vidimo divlje patke, galebove, gnjurce, crnu lisku (Fulica atra), kokošicu (Rallus aquaticus). Sezonski dolaze mala bijela čaplja (Egretta garzetta) i siva čaplja (Ardea cinerea) te druge ptice močvarice. Vodomar (Alcedo atthis) s grana budno osmatra ribe u vodi. Zbog mnoštva kukaca u večernjim satima redovito vidimo šišmiše u lovu.

S obzirom da su ovi stanišni tipovi ugroženi i rijetki, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri očuvati ili povećati njihovo prirodno područje rasprostranjenosti, površinu i specifičnu strukturu. Na taj ćemo način ujedno i očuvati povoljno stanje ugroženih vrsta značajnih za ove stanišne tipove.

obična krastača (Bufo bufo), zelena krastača (Bufo viridis), gatalinka (Hyla arborea), močvarna smeđa žaba (Rana dalmatina)
divlja patka (Anas platyrhynchos), galeb klaukavac (Larus michahellis), gnjurac (Tachybaptus ruficollis), crna liska (Fulica atra), kokošica (Rallus aquaticus), mala bijela čaplja (Egretta garzetta), siva čaplja (Ardea cinerea), vodomar (Alcedo atthis), šišmiš (Myotis myotis), vretence (Odonata), bjelouška (Natrix natrix)
jesenska mrižica (Limonium serotinum), modrikasti pelin (Artemisa caerulescens), primorsko sito (Juncus maritimus), obalni zvjezdan (Aster tripolium), primorska pepeljuga (Halimione portulacoides)

Skip to content