Fažana u kronici vremena

Povijest mediteranskih gradova i gradića često izvire iz mitopoetskih zapisa i predaja. Priča o Argonautima, mitskim pomorcima koji su bježeći sa Zlatnim runom sa Crnoga mora Dunavom uzvodno stigli i do sjevernojadranksih obala, vezuje se i uz Istru, njeno priobalje. Ta priča, uz ostalo, govori o drevnim mediteranskim vezama, razmjeni iskustava i dobara. U toj su razmjeni sudjelovala i područja na mjestu današnjih Fažane i Valbandona.