Općina Fažana

Odlukom Sabora Republike Hrvatske Fažana je izdvojena kao samostalna jedinica lokalne samouprave te je 16. lipnja 2001. godine održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Fažana.
Općina Fažana nalazi se na jugozapadnom dijelu istarskog poluotoka, graniči s gradovima Vodnjanom i Pulom te obuhvaća u cijelosti katastarsku općinu Fažana i jedan mali dio katastarske općine Štinjan. Površina Općine iznosi 13,86 km2 i prema popisu stanovništva iz 2011. godine evidentirano je 3.635 stanovnika.
Od 2004. godine čine ju dva statistička naselja, Fažana i Valbandon, u kojem se nalaze i dva izdvojena dijela naselja: Stancija Barbo i Šurida.
Poseban naglasak u razvoju gospodarstva daje se na razvoj turizma, maslinarstva, vinogradarstva, ribarstva i ostalih pratećih djelatnosti. Na području Općine postoje sadržaji i institucije koje omogućavaju kvalitetan život mještanima i poseban doživljaj turistima i posjetiteljima naše Općine.

Skip to content