Ostala događanja

FAŽANI S LJUBAVLJU

19.09.2015 17:30

TRG SV. KUZME I DAMJANA
17,30 sati            KULTURNI PROGRAM
                            
                          –  izložba ručnih radova iz Slavonije, okolica Daruvara
                          – nastup mlađe grupe KUD Prosvjeta Daruvar
                          – nastup mađarskog kulturnog društva Moricz  Zsigmond
                          – nastup KUD-a Prosvjeta Daruvar

18,30 sati           GASTRO PONUDA – DEGUSTACIJA I PREZENTACIJA

ORGANIZATOR: Vijeće srpske nacionalne manjine Fažana

Skip to content