Kultura i tradicionalna događanja

Fažanski sutoni

20.07.2009 21:30

Fažanski sutoni – koncert klasične glazbe

Jovana Joka, saksofon
Vesna Ivanović Ocvirk, klavir
Crkva sv. Kuzme i Damjana

Skip to content