Kultura i tradicionalna događanja

Fažanski sutoni

17.08.2009 21:30

Fažanski sutoni – koncert klasične glazbe

Loredana Medan, mezzosopran
Massimiliana Brajković, klavir
Crkva sv. Kuzme i Damjana

Skip to content