Sportska i rekreativna događanja

Klupsko natjecanje u pecanju

06.04.2019

Fažana

Klupsko natjecanje u pecanju za žene i juniore sa obale, a za muškarce sa brodice

Organizator: PŠRD Sardela, Fažana