Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Turističke zajednice Općine Fažana

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018.godine (dalje u tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba), Turistička zajednica Općine Fažana kao voditelj obrade donosi PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Skip to content