Kulturna baština

 

U Fažani treba zaviriti u labirint malih trgova i uličica, osluhnuti ritam svakodnevice s mirisima kuhinje. Kameno gnijezdo na obali, Fažana na svakome koraku pripovijeda o tisućljetnim zavičajnim vrednotama.

Sakralna baština

Sakralna baština

Na tekovinama antike i kasne antike razvio se srednjovjekovni život Fažane i okolice. O tom razdoblju, posebice onom najranijem, ne zna se mnogo, no, sa sigurnošću se može reći da je ...
Fažana u kronici vremena

Fažana u kronici vremena

Povijest mediteranskih gradova i gradića često izvire iz mitopoetskih zapisa i predaja. Priča o Argonautima, mitskim pomorcima koji su bježeći sa Zlatnim runom sa Crnoga mora Dunavom uzvodno ...
Mala ribarska akademija Sardela

Mala ribarska akademija Sardela

Mala ribarska akademija Sardela - fažanski izazov u mreži jedne tradicije Svježa, još vrela, skinuta s gradela, sardela je u Fažani riba s posebnim okusom i mirisom Jadrana. Kao vrhunski ...
Skip to content