Parkirališta

Parkirališta za osobne automobile:
1. Vladimir Gortan (nogometno parkiralište), Boraca i Riva – 1. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 10,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4. – 5,00 kn/sat

2. Puljska – 1. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 10,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4. – 5,00 kn/sat
b. za osobe zaposlene u objektima na području Općine Fažana – 150,00 kn mjesečno

3. Ispred bivše tvornice „Badel“ i Fažana jug – 2. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 7,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4. – 3,00 kn/sat
b. za osobne automobile (uz određenu registarsku oznaku) mjesečna karta – 250,00 kn
c. za osobne automobile tromjesečna karta (uz određenu registarsku oznaku) – 600,00 kn
d. za parkiranje gostiju i turista koji borave na području Općine Fažana (apartmani, hoteli, hosteli i ostali smještajni objekti – dnevna karta 10,00 kn, s minimalnom uplatom za 7 dana
e. za osobe zaposlene u objektima na području Općine Fažana – 150,00 kn mjesečno

4. Parkirališta u ulicama: Vodnjanska (ispred i preko puta groblja), Vodnjanska sjever (pored groblja) – 2. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 7,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4. – 3,00 kn/sat

5. Parkiralšte u Istarskoj ulici – 2. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 7,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4. – 3,00 kn/sat

6. Parkiralište u Istarskoj ulici-jug i ulici Matija Vlačić Flacius – 2. zona
a. za osobni automobil u razdoblju od 1.5. do 30.9.– 7,00 kn/sat, a u razdoblju od 1.10. do 30.4.. – 3,00 kn/sat
b. za parkiranje gostiju i turista koji borave na području Općine Fažana (apartmani, hoteli, hosteli i ostali smještajni objekti – dnevna karta 10,00 kn, s minimalnom uplatom za 7 dana

7. Parkiralište centar
a. za parkiranje gostiju i turista koji borave na području Općine Fažana (apartmani, hoteli, hosteli i ostali smještajni objekti koji parkiranje nude kao dodatnu uslugu) koji borave na nekoj od adresa: Boraca (k. br. 1 – 3, Vladimir Gortan (k.br. 2, 4, 6, 8, 10), 43. istarske divizije (k.br. 10, 12, 14, 16), Titova riva (k.br. od 1 do 15) – dnevna karta 10,00 kn, s minimalnom uplatom za 7 dana

Parkirališta za autobuse i kampere:
Ispred bivše tvornice „Badel“.
a. za autobuse, kampere i teretna vozila – 200,00 kn dnevno
b. naknada za ulaz/izlaz autobusa na parkiralište radi iskrcaja/ukrcaja putnika u iznosu od 100,00 kn

Za vozila zatečena na parkiralištima bez parkirne karte:
1. za osobne automobile dnevna parkirna karta – 150,00 kn
2. za kampere dnevna parkirna karta – 250,00 kn
3. za autobuse i kamione dnevna parkirna karta – 500,00 kn

Umanjenje cijene dnevne parkirne karte
Ako korisnik parkirališta plati dnevnu parkirnu kartu na blagajni Upravitelja parkirališta unutar 24 sata od vremena njenog izdavanja, iznos naknade će se umanjiti za 50%.

Naplata parkiranja vrši se svakodnevno za razdoblje od 1.05. do 30.09. u vremenu od 6,00 do 24,00 sata, a za razdoblje od 1.10. do 30.4. u vremenu od 6,00 do 20,00 sati.

Naplata parkiranja može se obavljati: na automatima, SMS porukama (1.zona 708855; 2.zona 708856) i kod ovlaštenih djelatnika (samo na parkiralištu ispred „Badela“). Pored plaćanja putem parkirnih automata, plaćanje parkinga moguće je i na kioscima Tiska u Fažani. S obzirom na to da u Fažani postoje 2 parking zone s različitom cijenom sata parkiranja, bitno je da se pri naplati naznači o kojem parkiralištu se radi.
Od 27.7. na tri parkinga u Fažani biti će postavljeni i aparati za razmjenu papirnatog novca u kovanice.

Osobe s invaliditetom (s istaknutim dokazom o statusu) imaju pravo na parkiranje bez naknade na parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom do 3 sata neprekidno.