Crkve na području Fažane i Valbandona

ŽUPNA CRKVA SV. KUZME I DAMJANA, smještena je na trgu, u blizini obale.
Barokizirana, jednobrodna gotička građevina s pravokutnim svetištem i sakristijom. Na pročelju je sačuvan gotički portal u čijoj su luneti u visokom reljefu prikazani titulari crkve. Sazidana je u kasnogotičkom stilu 15. stoljeća, a dvije spolije iz VIII. stoljeća na vanjskome zidu pripadaju vjerojatno starijoj građevnoj fazi crkve. Uz crkvu je podignut samostojeći zvonik, koji završava lučnim biforama i piramidom. Unutrašnjost je opremljena s pet mramornih oltara na kojima su postavljeni drveni retabli. Sjeverni zid crkve oplemenjen je slikom Posljednja večera, poznatog zadarskog slikara Zorzija Venture iz 1598. godine. I glavni oltar sadrži kvalitetno slikarsko ostvarenje – Uskrsli Krist i sveci, ulje na platnu koje ima sve odlike venecijanskog slikara Leonarda Corone, nastalo oko 1590. godine. Na zidovima sakristije moguće je vidjeti ostatke freskoslikarija, vjerojatno rad furlanskih majstora iz 16. stoljeća.

OTVORENO 1.7. – 31. 8.
8,00 – 9,30
19,00 – 22,00

MISA
nedjeljom 8,30 i 10,00

 

CRKVA BL. DJEVICE MARIJE OD KARMELA (Majke Božje Karmelske), nalazi se u rubnom dijelu povijesne jezgre.
Jednobrodna crkvica manjih dimenzija podignuta je u 14. stoljeću, vjerojatno na temeljima starije iz 9. stoljeća čiji ostaci nisu sačuvani. Na pročelju, iznad ulaza, uzdiže se preslica na jedno zvono. Prigrađena lopica je iz 17. stoljeća. Unutrašnjost je presvođena šiljastim bačvastim svodom. Na zidovima se naziru ostaci fresaka iz 15. stoljeća, a na oltaru je sačuvana drvena polikromirana skulptura Bogorodice s Djetetom, također iz 15. stoljeća. Radi se vjerojatno o domaćem radu koji je nastao pod utjecajem furlanskih radionica.

 

CRKVA SV. IVANA APOSTOLA nalazi se na mjesnom groblju.
Jednobrodna je, bez apside, sa lopicom i preslicom na jedno zvono. Vanjština i unutrašnjost crkve vrlo su jednostavno oblikovani. Početkom 20. stoljeća crkva je obnovljena i tada nestaju svi elementi koji su pripadali ranijim fazamam gradnje. Podataka o njenom izvornom obliku nema, no, smatra se da je bila izgrađena u 16. stoljeću. Unutrašnjost je opremljena sa tri oltara.

CRKVA SV. ELIZEJA smještena je u pitomom krajoliku sjeveroistočno od mjesta.
Mali, jednobrodni sakralni objekat s poligonalnom apsidom bizantskog tipa, nastao je na ruševinama kasnoantičkog seoskog dvorca u drugoj polovici 6. stoljeća. Na njemu se i danas mogu vidjeti izvorni arhitektonski elementi (npr. tranzene). Iznad pročelja dizala se preslica vjerojatno na jedno zvono. Ispred crkve, 1956. godine otkriveno je više obiteljskih grobnica usiječenih u stijenu. U njima su, uz stakleno i zemljano posuđe, nađeni i metalni dijelovi nošnje.

 

CRKVA BL. MIROSLAVA BULEŠIĆA
Crkva bl. Miroslava Bulešića smještena je u sklopu MUP-ovog odmarališta u Valbandonu. Mali, jednobrodni sakralni objekt koji se uređuje zadnjih nekoliko godina. Crkva je posvećena istarskom svećeniku i mučeniku, bl. Miroslavu Bulešiću koji je dekretom Vojnog ordinarija RH postavljen za zaštitnika Policijske kapelanije za Policijsku upravu Istarsku.

MISA
1.7. – 31.8. radnim danom 20,30

Skip to content