Pravni okvir

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  – na snazi od 1.1.2020. – uređuje se sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i po modelu destinacijske menadžment organizacije.

Zakonom o turističkoj pristojbi (dosadašnja boravišna pristojba) – na snazi od 30.5.2019. – uređuje se obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe, rokovi i način naplate i uplate turističke pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe. Ovim se Pravilnikom propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21)

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Istarske županije”, primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke.

Odluka o visini turističke pristojbe_Istarska županija _2023

Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Istarske županije”, primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke.

Odluka o visini turističke pristojbe_Istarska županija _2022

 

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama  – na snazi od 1.1.2017. do 31.12. 2019. – uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama – na snazi od 1.1.2020. – uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Pravilnikom o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici(NN 14/2020) se propisuje iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj koji plaćaju fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oblik i sadržaj Obrasca TZ koji podnose pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, oblik i sadržaj Obrasca TZ 2 koji podnose osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te način dostave podataka o osnovici za obračun članarine.

Dopuna Pravilnika o dopuni Pravinika o godišnjem paušalnom iznosu članarine

 

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uređuju se način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovaca i putnika u vezi s tim ugovorima.

Skip to content