Tijela Turističke zajednice Općine Fažana

Tijela Turističke zajednice Općine Fažana su:

Skupština
Turističko vijeće
Predsjednik turističke zajednice

Članovi Skupštine:
Radomir Korać – predsjednik turističke zajednice
Tereza Kesovija Lupetina – MUP Valbandon
Tina Toffetti – TN “Bi Village”, Valbandon
Sandra Percan Radolović – TN “Bi Village”, Valbandon
Roland Cinkopan – TN “Bi Village”, Valbandon
Uroš Martinović – TN “Bi Village”, Valbandon
Karlo Crljenica – TN “Bi Village”, Valbandon
Vedran Pilan  –  TN “Bi Village”, Valbandon
Klaudija Šegota – TN “Bi Village”, Valbandon
Larisa Butković Buršić – TN “Bi Village”, Valbandon
Miodrag Popović  – TN “Bi Village”, Valbandon
Sandra Nešović – “Bi Booking”, Valbandon
Damir Kostešić – Kamp “Pineta”, Fažana
Samanta Pliško – Kamp “Pineta”, Fažana
Mihaela Bilić – predstavnik trgovaca
Marino Klarić – predstavnik ugostitelja
Nikola Niki -predstavnik ugostitelja
Stanko Vitasović – predstavnik privatnog smještaja
Luciano Paris – predstavnik privatnog smještaja
Zoran Bičvić – predstavnik privatnog smještaja
Tomislav Horvat – predstavnik ostalih turističkih subjekata
Katarina Dobrić Dabić – predstavnik ostalih turističkih subjekata
Domagoj Fritz– predstavnik ostalih turističkih subjekata
Ganna Turko– predstavnik ostalih turističkih subjekata

Članovi Turističkog vijeća:
Radomir Korać – predsjednik turističke zajednice
Tereza Kesovija Lupetina
Roland Cinkopan
Uroš Martinović
Sandra Nešović
Damir Kostešić
Mihaela Bilić
Goran Peruško
Ivan Teković

Predstavnik Turističke zajednice Općine Fažana u Skupštini Turisičkoj zajednici Istarske županije:
Roland Cinkopan – TN “Bi Village”, Valbandon

 

Skip to content