Tijela Turističke zajednice Općine Fažana

Tijela Turističke zajednice Općine Fažana su:

Skupština
Turističko vijeće
Nadzorni odbor
Predsjednik turističke zajednice

Članovi Skupštine:
Radomir Korać – predsjednik turističke zajednice
Tereza Kesovija Lupetina – MUP Valbandon
Tina Toffetti – TN “Bi Village”, Valbandon
Sandra Percan Radolović – TN “Bi Village”, Valbandon
Roland Cinkopan – TN “Bi Village”, Valbandon
Uroš Martinović – TN “Bi Village”, Valbandon
Sandra Nešović – “Bi Booking”, Valbandon
Damir Kostešić – TN “Pineta”, Fažana
Samanta Pliško – TN “Pineta”, Fažana
Mihaela Bilić – predstavnik trgovaca
Nensi Modrušan – predstavnik ugostitelja
Goran Peruško -predstavnik ugostitelja
Stanko Vitasović – predstavnik privatnog smještaja
Luciano Paris – predstavnik privatnog smještaja
Milio Rojnić- predstavnik privatnog smještaja
Domagoj Fritz– predstavnik ostalih turističkih subjekata
Sanja Russell– predstavnik ostalih turističkih subjekata

Članovi Turističkog vijeća:
Radomir Korać – predsjednik turističke zajednice
Tereza Kesovija Lupetina
Roland Cinkopan
Uroš Martinović
Sandra Nešović
Damir Kostešić
Mihaela Bilić
Goran Peruško
Ivan Teković

Članovi Nadzornog odbora:
Lorena Žunić
Vedran Piljan
Aleksandar Ristovski

Predstavnik Turističke zajednice Općine Fažana u Skupštini Turisičkoj zajednici Istarske županije:
Roland Cinkopan – TN “Bi Village”, Valbandon