„Šuri“ – plovci za ribarske mreže

Hrast plutnjak

Latinski naziv: quercus suber

Raste u zapadnom području Mediterana, najrasprostranjenije je na području Portugala i južne Španjolske. Kod nas je moguće vidjeti nekoliko primjeraka na otocima Dalmacije i području južne Istre. Plod mu je žir.


Pluto

Dobiva se od kore hrasta plutnjaka. Prva kora hrasta plutnjaka skida se nakon 25 godina rasta i obzirom na njenu grubost, melje se i upotrebljava za izradu plutenih ploča. Nakon toga, proces se može obavljati svakih 6 godina i tako dobivamo pluto koristi se za izradu čepova i ostalih predmeta od pluta.


„Šuri“ – plovci za ribarske mreže

Prema kazivanju Giannia Toffettija, „šuri – plovci“ za mreže, izrađivali su se od pluta, raznih veličina i uglavnom prstenastog oblika. U Fažani su se nekad izrađivali ručno, dubljenjem i oblikovanjem komada pluta koje se skidalo sa stabla u okolici pule i galižane. Kada bi „šuri“ bio oblikovan, trebalo ga je nataknuti na štap i nakratko zapaliti da dobije glatkoću. Izrada je gotova kada se četkom ostružu crni i zagorjeli dijelovi.

Skip to content