Senatus populusque Fasanensis

Upravo na mjestu dotoka slatke vode u plitki zaljev Valbandona, između 1909. i 1912. godine A. Gnirs je otkrio ostatke dvaju sklopova antičke arhitekture rezidencijskog značaja. Plitki je i zamuljeni zaljev uz pomoć dvaju nasipa pretvoren u dva gotovo zatvorena ribnjaka gdje se miješala slatka i slana voda.
Na sjevernom dijelu obale otkopane su prostorije koje su se otvarale prema moru i čiji su podovi bili ukrašeni mozaikom raznobojna kamena. Na južnom dijelu obale nalazile su se građevine s dva dvorišta s trijemovima i dvije vodospreme.

Kompleks vile dijeli se u dvije skupine objekata. Jedna se nalazi na sjevernoj strani obale, a druga počinje duž poluotoka južne strane obale na istoku. No, unatoč prostornoj udaljenosti, ta su dva objekta činila jednu cjelinu, tako što ih je povezivao mol dugačak 60 metara.

Skip to content