Senatus populusque Fasanensis

Upravo na mjestu dotoka slatke vode u plitki zaljev Valbandona, između 1909. i 1912. godine A. Gnirs je otkrio ostatke dvaju sklopova antičke arhitekture rezidencijskog značaja. Plitki je i zamuljeni zaljev uz pomoć dvaju nasipa pretvoren u dva gotovo zatvorena ribnjaka gdje se miješala slatka i slana voda.
Na sjevernom dijelu obale otkopane su prostorije koje su se otvarale prema moru i čiji su podovi bili ukrašeni mozaikom raznobojna kamena. Na južnom dijelu obale nalazile su se građevine s dva dvorišta s trijemovima i dvije vodospreme.

Kompleks vile dijeli se u dvije skupine objekata. Jedna se nalazi na sjevernoj strani obale, a druga počinje duž poluotoka južne strane obale na istoku. No, unatoč prostornoj udaljenosti, ta su dva objekta činila jednu cjelinu, tako što ih je povezivao mol dugačak 60 metara.